<kbd id='2b1c5fc084'></kbd><address id='2b1c5fc084'><style id='2b1c5fc084'></style></address><button id='2b1c5fc084'></button>

          Dobré nabídky

          • item-thumbnail

            Lis ITALPRESSE BX 8 – v?borná alternativa k novému stroji

            Drazí ?tená?i na?eho blogu, rádi bychom vám dnes p?edstavili nabídku, která by vám neměla uniknout. Jedná se o skute?ně o zajímavou alternativu ke kou...

            005/03/2014
          • item-thumbnail

            Pou?itá CNC frézka na prodej: CORREA CF 22

            004/12/2013
          • item-thumbnail

            Dostupné na Exapro.cz: Pou?ité drti?e zna?ky Zerma

            002/12/2013

          Nákup/prodej pou?it?ch stroj?

          • item-thumbnail
            004/04/2014

            Ekonomická krize na Ukrajině ovlivňuje ekonomiku

            Krize na Ukrajině je ji? několik t?dn? v?d?ím tématem ve vět?ině evropsk?ch médiích. Nejedná se nicméně jen o politické d?sledky, které jsou ?asto skl...

          • item-thumbnail
            020/01/2014

            Regulace pro prodej a nákup pou?it?ch stroj?

            Pokud chcete za?adit nově koupen? stroj do v?roby, nehledě na to, zda se jedná o nov? ?i pou?it?, musí odpovídat po?adavk?m jeho pou?ívaní, kter? je p...

          • item-thumbnail
            017/01/2014

            Tip pro velké pr?myslové podniky: jak zajistit prodej pou?it?ch stroj??

            Spole?nost s velkou v?robní kapacitou a po?tem stroj? zapojen?ch do v?roby se nutně pot?ká s problémy logistiky a obměny svého strojového parku. Vzhle...

          U?ití/provoz pou?it?ch stroj?

          • item-thumbnail

            Německ? robotick? pr?mysl: p?edpově? pro rok 2014

            002/05/2014

            Co se t??e industriálních robot? je jedni?kou na evropském trhu jednozna?ně Německo. Vzhledem k vysokému stupni inovace a investicím do R&D je něm...

          • item-thumbnail

            Rumunsko: made in Europe

            028/04/2014
          • item-thumbnail

            Je evropsk? tiska?sk? pr?mysl v ohro?ení?

            025/04/2014
          • item-thumbnail

            E-health: nová cesta zdravotních slu?eb je elektronické zdravotnictví

            021/04/2014
          • item-thumbnail

            Obchod s v?robními stroji v Evropě: m??e existovat bez Ruska?

            018/04/2014